Pałace w okolicach Raciborza

Data publikacji: 15 / 11 / 2010

Dziewiętnastowieczny pałac w Krowiarkach (Polnisch Krawarn) był dawną siedzibą rodów Strachwitz, Gaschin i Donnersmarck (obecnie znajduje się w stanie ruiny, w sprawie zwiedzania należy się kontaktować z właścicielem obiektu, dane na stronie www.krowiarki.pl). Obrazy z Sali balowej pałacu pędzla znakomitego śląskiego artysty Christiana Bentuma można podziwiać w muzeum w pobliskim Raciborzu. Są to całopostaciowe portrety Cesarza Karola VI, jego żony Krystyny i ich córek Marii Teresy i Marii Anny powstałe w 1735 roku (foto wnętrza Krowiarkach). Z dawnego wyposażenia pałacu w Krowiarkach w raciborskim muzeum można także podziwiać kartusze herbowe i obrazy przedstawiające sceny rodzajowe i portrety (informacje o godzinach otwarcia na stronie muzeum www.raciborz.pl).

Wiele dóbr w dorzeczu górnej Odry należało do rodu Lichnowskich. Począwszy od XVIII wieku w ich posiadaniu znajdowały się pałace w Krzyżanowicach (Kreuzendorf), Kuchelnej (dzić Chuhchelná, niem. Kuchenna) i Grodźcu (dziś Hradec nad Moravicí, niem. Grätz) ozdobione licznymi dziełami sztuki. Rodową kolekcję rozbudował na początku XX wieku rezydujący w Krzyżanowicach i Kuchennej Karol Max Lichnowsky wzbogacając ją o dzieła dawnych mistrzów (Cranach, Giorgione, Tintoretto, Rubens). Lichnowsky wraz ze swą żoną Mechtilde należeli do jednych z pierwszych zbieraczy dzieł Picassa w Prusach, w ich posiadaniu znajdował się m. in. portret Suzanne Bloch. Znajomości kolekcjonerów ze światem artystycznym potwierdzają także ich portrety wykonane przez znanych malarzy Oskara Kokoschkę, Georga Kolbe i Maxa Liebermanna. Do kręgu ich znajomych zaliczali się także Auguste Rodin i Roger Fry, ich dzieła trafiły do pałacu w Kuchennej. Dziś mieści się tam ośrodek rehabilitacyjny, mieszące się tam niegdyś zbiory przeniesiono po wojnie do muzeum utworzonego na zamku w Grodźcu, który proponujemy jako ostatni punkt tej wyprawy. Na trasie do Grodźca warto zatrzymać się w Raduniu (dziejszy Raduň, niem. Radun), należącym niegdyś do książąt Blücher von Wahlstatt. Jest on dostępny do zwiedzania od wiosny do jesieni (informacje na stronie zamek-radun.cz). W zachowanych doskonale wnętrzach można podziwiać liczne zabytki rzemiosła artystycznego i galerię malarstwa, na którą składają się liczne portrety.

Dużych rozmiarów wizerunki przedstawicieli rodu Bonaparte m. in. Pietra Benvenuti (fotografia obok, dziś obraz w zbiorach Musée National du Château de Fontainebleau) i François Baron Gerard należały do cyklu 28 płócien zdobiących paryski pałac rodziny de Saint-Cloud. Zostały przywiezione jako trofea wojenne w 1815 roku przez feldmarszałka Gebharda Leberechta von Blücher, który poprowadził wojska pruskie w bitwie m. in w bitwie pod Waterloo (jego mauzoleum znajduje się w innej posiadłości na Śląsku – Krobielowicach. Dobra te otrzymał za zwycięstwo nad Napoleonem po Waterloo). Na zbiory w Raduniu składają się także rzeźby oraz zabytki rzemiosła artystycznego: porcelana, szkło, srebra. Zwiedzać można także zamkową zbrojownię.Na koniec zachęcamy do odwiedzenia wspomnianego pałacu w Grodźcu należącego do 1945 roku do Lichnowskich (informacje na stronie zamek-hradec.cz). Prezentowane wyposażenie wnętrz pochodzi z różnych siedzib Lichnowskich i zostało tu skomasowane po drugiej wojnie światowej. Na zbiory malarstwa składa się ponad 200 dzieł mistrzów dawnych i współczesnych (np. „Portret Mechtilde Lichnowsky” pędzla ekspresjonisty Oskara Kokoschki). We wnętrzach są przechowywane różne pamiątki przypominające o chlubnej historii pałacu, np. instrument, na którym komponował Ludwig van Beethoven podczas licznych wizyt u swych mecenasów w Grodźcu.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons