Schaubert Gustav Eduard, , 1804-1860 /  ,   - Breslau

"Eduard Schaubert rysujący plan Nowych Aten" autorstwa Christiana Hansena lub Carla Rahla, ok. 1834

 
Gustav Eduard Schaubert (1804-1860)
Biogram:

Urodzony we Wrocławiu Schaubert najpierw pobierał nauki w swym rodzinnym mieście. Następnie zgłębiał tajniki architektury pod okiem Karla Friedricha Schinkla w Berlinie. Począwszy od 1831 roku Schaubert pracował w Atenach, gdzie na podstawie sporządzonej przez niego mapy nastąpiła odbudowa miasta (analogiczne plany opracował potem dla Pireusu i Eretrii). Do 1843 roku piastował stanowisko naczelnego architekta Aten i pozostawał na służbie greckiego króla Otto. Wraz z Hansem Christianem Hansenem i archeologiem Ludwigem Rossem nadzorował zapoczątkowaną w 1836 roku odbudowę świątyni Nike na Akropolu. Trzy lata później opublikowali oni książkę o prowadzonych tam wykopaliskach i rekonstrukcji budowli. W latach 1845-1846 pod kierunkiem Schauberta były prowadzone prace wykopaliskowe grobu Koroibosa z Elidy, znanego greckiego sportowca.

Czas trwania kolekcji na Śląsku: - 1860
Charakterystyka kolekcji:

Na kolekcję Schauberta zgromadzoną podczas wieloletniego pobytu w Grecji składało się 67 waz wykonanych w stylu czarno - i czerwonofigurowym. Liczne były także figury i lampy z terakoty oraz elementy architektoniczne, te ostatnie zapewne pozyskane podczas wykopalisk prowadzonych przez architekta. Zbiór uzupełniały zabytki z brązu i innych metali, fragmenty marmurów, gemmy i monety. Po śmierci Schauberta jego zbiór liczący ponad 300 obiektów trafił do Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności we Wrocławiu (z którego dwa lata później wyodrębniło się Muzeum Archeologiczne) wraz z licznymi rysunkami greckiej architektury oraz planami tamtejszych miast jego autorstwa.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: rzeźba (1)
Bibliografia:

Ludwig Ross, Christian Hansen, Eduard Schaubert: Die Akropolis von Athen nach den neuesten Ausgrabungen. Abt. I: Der Tempel der Nike Apteros. Berlin 1839

Alexander Papageorgiou-Venetas, Eduard Schaubert 1804-1860. Der städtebauliche Nachlass zur Planung der Städte Athen und Piräus, Wiesbaden 2009

Uniwersytet Wrocławski 1811-2011. Przewodnik, red. Urszula
Bończuk-Dawidziuk Wrocław 2011, s. 6, 45-47

Urszula Bończuk-Dawidziuk, Rękopis katalogu monet Muzeum
Archeologicznego przy Królewskim Uniwersytecie we Wrocławiu z roku 1872, „Silesia Antiqua”, 47 (2011), s. 287-298

Lokalizacja: Breslau (Wrocław) - Blücherplatz 15
Autorzy tego wpisu:
  • Magdalena Palica
Data publikacji: 12 / 03 / 2010
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons