O Projekcie

Celem projektu „Śląskie kolekcje sztuki” jest stworzenie ogólnodostępnej bazy danych gromadzącej informacje dotyczące prywatnych kolekcji dzieł sztuki znajdujących się na Śląsku do 1945 roku.

Wśród gromadzonych materiałów, oprócz informacji dotyczących poszczególnych obiektów, znajdą się również opisy poszczególnych kolekcji. Towarzyszyć im będą biogramy i wizerunki kolekcjonerów oraz przedstawienia wnętrz ich rezydencji, których ważnym elementem wystroju były dzieła sztuki. W bazie danych zostanie również zebrana literatura dotycząca opracowywanych kolekcji i składających się nań dzieł sztuki. Ważną platformą wymiany informacji będzie dział „Czytelnia” z tematycznymi artykułami z omawianego zakresu. Dodatkowym źródłem wiedzy o dawnych kolekcjach będą krytycznie opracowane fragmenty tekstów z epoki, np. artykuły prasowe, relacje gości zwiedzających galerie zawarte we wspomnieniach z podróży i dziennikach oraz inne świadectwa pisane z czasów, w których istniały omawiane zbiory.

Informacje zebrane w bazie danych, dostęp do której zapewnia niniejszy portal, mają umożliwić teoretyczną rekonstrukcję dawnych galerii sztuki na Śląsku poprzez prezentowanie składających się na nie dzieł oraz widoków wnętrz, w których były prezentowane.

Uchwycenie skali zjawiska w na terenie całego regionu umożliwi interaktywna mapa.

W planach jest zorganizowanie konferencji naukowej poświęconej zagadnieniem kolekcjonerstwa dzieł sztuki na Śląsku.

Jest to pierwszy projekt naukowy poświęcony zagadnieniom śląskiego kolekcjonerstwa dzieł sztuki, dlatego na obecnym etapie badań trudno jest oszacować jego skalę. Wstępnie zakładamy, że baza danych będzie zawierała charakterystykę przynajmniej 200 zbieraczy i około 5000 obiektów kolekcjonerskich.

Baza „Śląskie Kolekcje Sztuki” powstała z inicjatywy fundacji „Rariora Artis”.

Wszelkie informacje są udostępniane na licencji Creative Commons (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na Tych Samych Warunkach). Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy, tylko w celach niekomercyjnych, pod warunkiem że będą one opublikowane na takiej samej licencji.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons